Trening – Trondheim fridykkerklubb

Trening

Delta på vår hovedtrening på søndager og bli kjent med andre fridykkere!

Søndag kl 19:00-20:30 i Pirbadet 

Oppmøte senest 18:40 i resepsjonen. Alle som har betalt medlemskontigent og treningsavgift vil få utdelt billett via Pirbadet appen (appstore/playstore) som gir tilgang til Pirbadet for et halvår i gangen. Du får også tilgang til vår Spond-gruppe. Alle som skal delta på trening må være meldes på i Spond før treningen begynner. Alle medlemmer som har betalt treningsavgift får tilgang treningene i spond. 

Søndagstreningene er for alle, uansett nivå og erfaring og deles inn i tre grupper.

Voksentrening

Trening med instruktør fra 19:00-20:00 (frilek fra 20:00-20:30) for voksne. Treningsøkten består av ulike teknikker innen fridykking og opplegget er tilpasset alle nivåer. Ta med ABC utstyr (maske, snorkel og finner). Klubben tilbyr også trening for voksne i husebyhallen to dager i uka (se under).

Familietrening, 10+ år barn og ungdom

Trening med instruktør fra 19:00-20:00 (frilek fra 20:00-20:30) for barn og foreldre/ foresatte sammen. Treninga består av lek i vann og ulike øvelser innen teori og teknikk i fridykking. Både store og små deltar i øvelsene sammen og i løpet av semesteret jobber vi mot å sertifisere både barn og voksne til fridykkersertifikat. Treninga er tilpasset ulike nivåer, og byr på spennende utfordringer for både ferske og mangeårige fridykkere. Barna må være over 10 år og svømmedyktig og alle barn må ha med seg en voksen som deltar i bassengøvelsene. Ta med ABC utstyr (maske, snorkel og finner).

Familietrening, 0-9 år

Trening med instruktør fra 19:00-20:00 (frilek fra 20:00-20:30) for barn og foreldre/ foresatte sammen. Treninga består av lek i vann og ulike øvelser innen teori og teknikk i fridykking. Etterhvert kan både barn og foreldre jobbe mot fridykkersertifikat. Både store og små deltar i øvelsene sammen. Gruppa er for barna under 10 år og alle barn må ha med seg en voksen. Ta med maske og finner.

Mandag kl 21:30-22:30 i Husebybadet – Egentrening

Egentrening for alle. Dette er en time vi har sammen med andre NDF-klubber i Trondheim. Pingvin SDK administrerer timene, og vi må forholde oss til følgende bassengregler.

Onsdag kl 21:30-22:30 i Husebybadet – Egentrening

På denne timen oppfordres det til å drive svømme og kondisjonstrening, gjerne med fokus på redningsøvelser.

På alle egentreningstimer er du selv ansvarlig for å få med deg en buddy. Ingen trening skal foregå alene.

 

 

Instuktørerer, trenere og hjelpetrenere

 • Monica Dybvik

  Instruktør

 • Runa Hjertø

  Instruktør, barneansvarlig

 • Andreas Asheim

  Instruktør

 • Jonathan Bigler

  Instruktør

 • Thomas Lafrenz

  Trener

 • Nils Erik Eggen

  Instruktør

 • Miroslav Tobola

  Instruktør

 • olliver.gautvik

  Instruktør

 • Maria Hovden

  Trener

 • Geir Hauso

  Instruktør

 • Bjørg Alise Antonsen

  Instruktør

 • Tonje Heggdal Bårdli

  Instruktør

 • Ida Bondø Lee-Wright

  Instruktør

Egentrening for apnea sertifiserte og instruktører

Følgende bassengtid er for de som har oppnådd apnea sertifisering og for instruktører.

Onsdag kl 21-22:30 i Pirbadet

Trondheim fridykkerklubb samarbeider om treningstiden i Pirbadet på søndager med NTNUI-DG undervannsrugby. Som medlem hos oss må du gjerne bli med og spille undervannsrugby når du ønsker det.