Nestleder og ryddegeneral på tokt!

Forrige helg deltok klubbens nestleder og ryddegeneral, Anja, på rydde-kickoff og Dykketing i Oslo. Som en del av Norges Dykkeforbund inviteres vi hvert år til Dykketing hvor det velges nytt styre for Dykkeforbundet og diskuteres mange viktige tema. I tillegg er en flott mulighet til å dele erfaringer med andre klubber.

Rydde-kickoff

Ryddegeneralen Anja, klar for innsats.

Et viktig arrangement som har blitt samkjørt med Dykketinget er Kickoff for årets ryddedugnader. Hvert år havner enorme mengder søppel i havet, og opp mot 94% av dette synker ned til havets bunn. Dette kan vi som dykkere gjøre noe med! Over 50 klubber deltok i ryddedugnader i 2017, og vi har til sammen ryddet hele 200 tonn (!) fra havet. Dette er noe å være stolt av! Dessverre er det fortsatt mye igjen og det er nytt tilsig av søppel i havet hele tiden som må fjernes. NDF ble kåret til årets strandryddemedlem, og fortsetter å jobbe for å skaffe midler for å kunne bistå klubbene med ryddeutstyr. I begynnelsen av 2018 ble det kunngjort at Sparebankstiftelsen DNB legger inn 9 millioner i potten for 2018-2002

Lær å elske havet

Vel så viktig som å rette på skaden som allerede er gjort, er det å inspirere og lære andre om livet og ikke minst gleden med havet. Å lære andre om mangfoldet og muligheten for fantastiske opplevelser under overflaten gir flere en relasjon til havet, og vi tar jo alle bedre vare på det vi har kjært.

Stopp marin forsøplingen ved kilden

Ryddeaksjonene som alle registreres i ryddeportalen til Hold Norge Rent, er også med på å kartlegge hvilket søppel som havner i havet slik at man kan jobbe med å redusere utslippene fra kilden og stoppe fremtidig forsøpling. Selv om vi elsker å rydde så håper vi også at vi slipper å gjøre det i framtiden.

Velkommen til våre marine ryddedugnader
– ryddesesongen 2018 er herved åpnet!

Publisert: 29. april 2018