Utlånsutstyr

Klubben har masse utstyr, og noe bassengutstyr for barn er det mulig å langtidsleie.

Kursdeltakere har fortrinnsrett på lån/leie. Utstyr som ansees som hjelpemiddel, har de med reelle behov fortrinnsrett til. Første til mølla-prinsippet gjelder ut over dette. Forespørsel må bekreftes av materialforvalter.

 

Regler og retningslinjer for lån av utstyr

Utstyret skal;
– hentes og leveres på klubbhuset om ikke annet er avtalt
– skrives opp i utlånsboka
– leveres tilbake i samme stand som det ble hentet ut i (skader/feil/mangler må rapporteres til materialforvalter)
– skylles i ferskvann før tilbakelevering

  • Atle Granli

    Materialforvalter, atle_granli@hotmail.com