Hvorfor CMAS?

Et CMAS sertifikat er et internasjonalt bevis på kompetanse, som gir rettigheter til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser.

CMAS*** er påkrevd dersom du ønsker å sertifisere deg innen CMAS Apnea eller instruktørkurs. Det er også mulig å bygge på med NUJ påbygningskurs dersom du er spesielt interessert i uv-jakt.