Kort- og langtidseie av utstyr

Klubben tilbyr korttidsleie av utstyr til alle medlemmer, og langtidsleie av drakter til barn og unge.

Korttidsleie

Korttidsleie av fridykkerutstyr er et tilbud for klubbens medlemmer. Vi har ABC-utstyr, drakt, svømmeføtter, hansker, sokker, blybelte, kniv, “crocs”,  bøye og line.

Kriterier for leie

 • Du må være et aktivt medlem i klubben.
 • For personer under 18 år må utstyr leies av foresatt som også er medlem i klubben.
 • Leietaker skal ha vært gjennom nødvendig opplæring i bruk av utstyret og generell sikkerhet under fridykking.
 • Utstyr leveres tilbake skadefritt, skylt og tørket.
 • Ved skade eller tap av utstyr skal materialforvalter varsles.
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for reparasjon eller erstatning av tapt utstyr.
 • Tapt/droppet bly erstattes av NDF gjennom Sikkerhetsfondet. Søk om erstatning gjøres av klubbens leder.

Slik går du fram

For korttidsleie sendes en forespørsel til materialforvalter. Skriv hva du ønsker å leie og når. Noe svartid må påregnes siden klubben drives på frivillig basis.

Pris og betaling

Betaling gjøres når leien er godkjent og utstyret hentes ut.

Pris komplett utstyr voksen

 • Inntil 4 dager 500 kr
 • Døgnpris etter 4 dager 100 kr
 • Max 14 dager totalt

Pris komplett utstyr under 19 år

 • Inntil 4 dager 200 kr
 • Døgnpris etter 4 dager 100 kr

Pris utstyr uten drakt alle aldre (ABC-utstyr, bøye, line etc.)

 • Inntil 4 dager 100 kr
 • Døgnpris etter 4 dager 50 kr


Langtidsleie av drakt

Som ung vokser man raskt og har behov for å bytte drakt oftere. Vi tilbyr derfor langtidsleie av fridykkerdrakt til barn- og unge under 19 år.

Kriterier for langtidsleie

 • Du må være et aktivt medlem i klubben.
 • Er du under 18 år må lånet signeres av en ansvarlig foresatt.
 • For barn/ungdom under 15 år må lånet gjøres av en foresatt som selv er medlem i klubben.
 • Du må ha vært gjennom nødvendig opplæring i bruk av fridykkerdrakt og generell sikkerhet under fridykking f.eks. gjennom fullført kurs.
 • Opplæringen skal godkjennes av instruktør i barn- og familiegruppen.
 • Drakten leveres tilbake skadefri, ren og tørket.
 • Ved skade eller tap drakt skal materialforvalter varsles. Leietaker er økonomisk ansvarlig for reparasjon eller erstatning.
 • Lenke til kontrakt kan legges inn her

Slik går du fram

Send en forespørsel til materialforvalter. En av instruktørene i barn- og familiegruppen vil ta kontakt med deg for signering av leiekontrakt og utlevering av drakt.

Pris og betaling

Årsleien er på kr 500,- og faktureres samtidig som medlemskontingent eller ved start av leie. Leie løper fra 1.januar til 31. desember.