Klubbens første år

Året 2016 har vært utrolig begivenhetsrikt for Trondheim fridykkerklubb. 22. februar avholdes første årsmøte og dermed er den første rene fridykkerklubben i sør-trøndelag idrettskrets en realitet.

Klubben holder trening i basseng to ganger i uken, en organisert og en egentreningsøkt. På treningene møter det opp inntil 30 fridykkere i alle aldre og ferdighetsnivå. Vi trener på ulike fridykke- og finnesvømmeteknikker, vannfølelse, utholdenhet, styrke og det å holde roen. Og ikke minst har vi det mye moro. Mange utvikler seg enormt raskt og blir gode trygge fridykkere.

Økt kompetanse og rekruttering

I år har vi hatt fokus på utdanning av instruktører og rekruttering av nye fridykkere til miljøet.

Flere er ivrige etter ny kunnskap og ønsker å øke egen og andres kompetanse. Gjennom klubben utdannes det 6 nye fridykkerinstruktører i CMAS og 4 Norsk undervannsjeger instruktører i 2016.

Fornøyde kurselever og instruktører. Foto: Hege Røkenes

Vi har holdt flere grunnkurs i fridykking og utdanner 25 elever til CMAS fridykkere, fra * til *** nivå. Det avholdes to Apneakurs med innleid instruktør Arve Gravningen som sertifiserer 9 elever i CMAS Apnea fra * til *** nivå.

Fridykking handler ikke kun om å trene og utvikle seg i vann, men også smidighet og fokus er viktig, noe som mange fikk trent på gjennom et Yogakurs lagt opp spesielt for fridykkere.

På høsten avholdes også en introduksjonskveld til fridykking for barn og ungdom, og hvor hele 29 barn, unge og foreldre møtte opp.

Barn, foreldre og ungdom følger nøye med. Foto: Monica Dybvik

Nye dykkesteder og flotte opplevelser på tur

Våren startet med sesong kick off til flotte Skårøya og Hitra Leirskole. I løpet av våren og sommeren er det flere av medlemmene som drar på egenorganiserte korte og lengre turer til nære og fjerne destinasjoner. Storfosna stod på plakaten i August, og det ble tur, tross noe truende værmelding i forkant. Styret drar på tur til Lysøysund, og sesongen rundes av i oktober med nok en tur til Skårøya med fantastisk flotte dykkedestinasjoner og nydelig vær, til og med kokk hadde vi med oss på tur.

Klubbhus

Klubben får innvilget klubbhus sammen med Trondheim Kajakklubb på Østmarkneset, i nabobygget til Ladekaia. Her har vi også en flott sauna til disposisjon, som er bygget i en av de gamle bunkersene. Planleggingsprosessen har kommet godt i gang, og vi har planer klare på tegnebrettet. Nå gjenstår godkjenning før byggeprosessen kan startes.

Full aktivitet på ryddedugnaden. Foto: Emil Svea

Miljøfokus

I samarbeid med Norges Dykkeforbund og Sparebankstiftelsen DNB, arrangerer klubben en stor ryddeaksjon på Østmarkneset med fantastisk oppsluttning. Vekta viste til slutt over 700 kilo søppel som ble plukket opp fra havbunnen. Trondheim fridykkerklubb bidro også til utsetting av hummerhus sammen med Project Baseline Trondheim for å øke hummerbestanden på bysiden av fjorden.

Sponsorer og samarbeidspartnere

En stor takk går til MidtDykk, Frivannsliv, Arve Gravningen, Norges Dykkeforbund, Sparebankstiftelsen DNB, Trondheim kommune, Project Baseline Trondheim, Pingvin Sportsdykkerklubb og Draugen Froskemannsklubb for et flott samarbeid i 2016, som vi håper kan fortsette i 2017.

Bare begynnelsen

Mye har skjedd på kun ett år, og vi håper å kunne referere til vel så mange flotte turer og opplevelser neste år. I løpet av 2017 håper vi på å få på plass klubbhuset, noe som vil gi oss mulighet til å holde enda flere medlemsarrangementer og kurs.

Klubben ønsker å gi en stor takk til styret, instruktører, trenere, alle som har bidratt til enkelt arrangementer, turer eller i planleggingen av klubbhuset. Og til alle andre som har bidratt til annet både stort og smått. Klubben vår er det vi gjør den til selv, og vi er 100% avhengige av både medlemmer og frivillige – og håper alle følger oss videre i 2017!

Publisert: 31. desember 2016