Integrering gjennom fridykking

Trondheim fridykkerklubb er et sosialt miljø med folk fra ulike aldersgrupper, bakgrunner og opprinnelser. Vi så det som en mulighet til å bidra til integrering av flyktninger gjennom et introduksjonskurs til fridykking.

Vi tok kontakt med Trondheim kommune (Trondheim, Norway) som har vært en nyttig samarbeidspartner og satt oss i kontakt med potensielle kursdeltagere.

I januar 2017 var vi klare til å sette i gang vårt første kurs. Vi hadde fire spente elever, både gutter og jenter i alderen 16-24 år, med opprinnelse fra Afghanistan, Eritrea og Syria. Vi var opptatt av at alle deltakerne skulle føle seg trygge og trives godt, og håpet at vi kunne gi de noen nye opplevelser med læring og mestring.

Instuktør Jonathan holder øye med tiden når eleven skal prøve seg på statisk apena (å ligge i ro og holde pusten) Foto: Monica Dybvik

Vi hadde en forenklet teoridel som foregikk på flere ulike språk; Norsk, Engelsk og Arabisk. Teorien omhandlet både fysikk og sikkerhet, men også klubbaktiviteter og det sosiale miljøet.

The training was very wonderful. We learned to help others. And to maintain focus. We learned that team safety means a person’s safety. -Mohammaddib fra Syria

Introduksjonskurset presenterer fridykking i sine ulike former og grener; apnea, undervannsfoto og jakt for å nevne noen. Etter litt klasseromslæring var det tid for å omsette teori til praksis i bassenget med maske, snorkel og svømmeføtter på. Gjennom ulike aktiviteter som blant annet innebar å navigere seg gjennom ringer på bunnen av bassenget, fikk elevene kjent på hvordan det var å holde pusten over tid samtidig som de måtte bevege seg gjennom løypa.

Hinderløyper er en fin måte å bli bedre på å holde pusten og bevege seg rolig og smidig i vannet. Foto: Monica Dybvik

Vi anser integrering gjennom fridykking til å være en suksess. Alle kursdeltakerne har fått tildelt medlemskap i klubben og deltar jevnlig på våre bassengtreninger. På lik linje med andre medlemmer har de også tilgang til å låne utstyr gratis.
Trondheim kommune gitt oss tilbakemelding på vårt første kurs som vi er veldig stolte av;

Trondheim kommune og Trondheim mottak er svært imponert og takknemlig for klubbens innsats. Våre flyktninger som har vært med i dette tilbudet er utrolig fornøyd og har gode sterke opplevelser med den inkluderingen og læringen de får i Trondheim fridykkerklubb

Planen videre er å tilby elevene en CMAS* sertifisering slik at de får et grundigere kurs og et bevis på sin kunnskap. Vi håper også at de ønsker å være med i neste runde med introduksjonskurs for nye flyktningeungdommer.

UV Rugby baller er fylt med vann, så det er god trening å holde ballen i spill i vannet. Foto: Monica Dybvik

Allerede høsten 2017 følger vi opp med nytt introduksjonskurs. Vi har fått godkjent søknad på midler fra Norges idrettsforbund sitt Flyktningefond slik at elevene kan delta helt uten kostnad. Trondheim kommune fortsetter sitt viktige arbeid med å sette oss i kontakt med potensielle nye deltakere. Vi gleder oss!
Tips oss gjerne dersom du kjenner noen som ønsker å bli med på et slikt kurs på post@trdfridykk.no

Publisert: 12. juli 2017