Fridykking som valgfag i ungdomskolen

I Trondheim finner man den eneste ungdomskolen som tilbyr fridykking som valgfag. Øyvind Andersen, som er lærer og instruktør i valgfaget, har i samarbeid med Trondheim fridykkerklubb fått til et unik og viktig tilbud til ungdommen.

Se innslag om fridykking ved Hoeggen i NRK Midtnytt her.

Fra og med høsten 2019 ble elevene ved Hoeggen ungdomskole tilbudt valg fag i fridykking. En gang i uken  bytter de ut pulter og skrivesaker med badebukse og svømmeføtter, og klasserommet med bassenget i Pirbadet. 

Faget er lagt opp med 6 timer i bassenget, med noe teori ved bassengkanten og 6 timer teori i klasserom. Elevene lærer å bli trygge i vann og god vannfølelse gir mestring. Det er lett å tenke at fridykking er et kroppsøvningsfag med fokus på kropp og sinn, men gjennom teori og praksis lærer elevene også fysikk og fysiologi. Ved å kombinere alt vil de bygge opp trygghet og føle mestring gjennom utviklingen.

Etter endt semester har elevene muligheten til å ta en eksamen for å oppnå CMAS sertifisering, et offisielt internasjonalt sertifikat i fridykking. Det er tre ulike nivå med ulike ferdighetskrav. Etter at eleven har oppnådd første sertifiseringsnivået kan de delta på treningene til Trondheim fridykkerklubb.

Bredt samarbeid

Valgfaget er et samarbeid mellom Hoeggen Skole, Trondheim fridykkerklubb og Norges Dykkeforbund hvor de to sistnevnte er en del av Norges Idrettsforbund. Fridykkerklubben stiller med utlånsutstyr for bassengtimene i skoleregi og et tilbud til elevene utenfor skoletid, mens Norges Dykkeforbund sponser utgifter til sertifikater. Alt for å kunne tilby elevene et kostnadsfritt tilbud. Instruktør, Øyvind Andersen, er selv lærer på Hoeggen skole, i tillegg er han et aktivt medlem og trener i Trondheim fridykkerklubb.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fridykking som valgfag er et tilbudet for 8. til 10. klasse. l 2019/2020 har det vært 60-80 elever på kurs, etter dette vil tilbudet være tilgjengelig for ca 30 nye elever per år.

Sertifisering før skoleåret er ferdig

Grunnet korona ble det noe begrensning i tilbudet, men det ble fokusert på å få sertifisert elevene i 10. klasse, før de var ferdige med ungdomsskolen. Mange elever kunne gå over i Videregående skole med sertifikatet i lomma.

Hedret på instruktørsamlingen av Norges Dykkeforbund

Under instruktørsamlingen til Norges Dykkeforbund fikk Øyvind en utmerkelse for sitt arbeid med å få fridykking inn i ungdomskolen.

Publisert: 17. april 2021