Bassengtrening for hele familien

Familiegruppa er endelig i full gang igjen etter koronastenginga. Vi har måttet dele opp i max 20 pr gang og en gruppe for de under 10 og en for de over.

De minste barna med foresatte har endelig fått fast instruktør hver søndag, og trener i treningsbassenget. De største barna med foresatte trener i det største bassenget og har to instruktører hver gang. Runa er hovedtrener for de største barna og Geir for de minste, andre instruktører i klubben vil i løpet av høsten komme innom og hjelpe til eller kjøre hele treninger slik at familiene skal få et variert og spennende tilbud. Begge gruppene legger vi opp ett opplegg med mye lek, mestring og spennende fridykkerutfordringer. 

Fridykkersertifikat

I løpet av høstens treninger vil vi gå igjennom ulike øvelser og dykketeori, og barna og de foresatte vil få muligheten til å kvalifisere seg til et frisykkersertifikat. Barn og foresatte trenger ikke å betale for fult fridykkerkurs, men får da siste del av kurset (teorikveld på klubbhuset) til redusert pris ved slutten av semesteret. 
Begge familietreningene har oppmøte kl 18:30 med basseng fra 19 til 20 og frilek fra 20 til 20:30.

Publisert: 11. september 2020